Nabídka

NyrdenMini

Chcete-li své záměry, plány a návrhy Full OffGrid domu nezávislého na inženýrských sítích ověřit, využijte k tomu náš konfigurátor NyrdenMini. Podrobnosti spolu s návodem jsou zde.

NyrdenProject


Pro architektonické stavební návrhy Full OffGrid nebo Semi OffGrid objektů bydlení, ubytování, služeb a administrativy poskytujeme součinnost profesím:
  • výroba elektřiny a její skladování včetně veškeré slabo i silnoproudé elektroinstalace
  • výroba a rozvody tepla, chladu a upraveného vzduchu
  • výroba a rozvody vody a recyklace a likvidace znečištěných vod
Projekt obsahuje energetické jádro a software k jeho ovládání parametrizované pro konkrétní klimatické lokální podmínky, specifikaci veškerých k jádru připojených periferií a klíčových spotřebičů a trasy a dimenze všech rozvodů spojujících je s jádrem.

Cílem projektu je nalézt pro každý vhodný architektonický záměr řešení v souladu s balíčkem opatření Evropské komise Čistá energie pro všechny Evropany, v tom Doporučení Komise (EU) 2016/1318 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie, Směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a Směrnice 2018/844/EU, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti tak, aby mohl navržený objekt fungovat jako budova celoročně provozovaná v ostrovním režimu.

Princip energetického jádra lze využít i v budovách s napojením na inženýrské sítě a i v tomto případě mají navržené budovy veškerá technická, ekologická a uživatelská pozitiva.

Pro konkrétní aplikaci nás neváhejte kontaktovat nebo nám nechte vzkaz.

NyrdenCore Instalace


Navržené parametrizované energetické jádro NyrdenCore dodáváme metodou "open book."

Součástí dodávky je pro konkrétní lokalitu a uživatele parametrizovaný řídící software, umožňující zcela svobodně volit vlastní podmínky užívání navrženého domu včetně volby kontrolovat a ovládat celý systém on-line nebo z bezpečnostních důvodů i pouze off-line.

Trasy a dimenze všech rozvodů jsou součástí dodávky zhotovitele stavby a dodávka a instalace navržených periferií a klíčových spotřebičů může být součástí dodávky zhotovitele stavby, samostatnou dodávkou naší společnosti nebo individuální objednávkou samotného klienta či autorů projektu.