Ochrana soukromí


Technika musí být dobrý sluha, ne zlý pán. Se vším, co a proč instalované stroje v domě dělají, je zákazník podrobně seznámený. Ovládání a řízení zajišťuje lokální server umístěný uvnitř domu s instalovaným autonomním sofwarem a úložištěm dat, který může ale nemusí být ovládaný nikým mimo budovu. Jeho napadení vzdáleným přístupem je v takovém případě zcela vyloučené. Ovládání strojů nevyžaduje instalaci kamerových systémů ani pohybových nebo přítomnostních čidel. Pokud má zákazník zájem o záznamy a přehledy využívání domu, jeho technologií a energetické bilanci, lze systém s jeho vědomím vybavit takovým zařízením, které přítomnost ani pohyb obyvatel nebo návštěvníků nesleduje. Pokud budou v domě z bezpečnostních důvodů instalovaná jiná zařízení, systém řízení a ovládání technologií s nimi není propojený a jejich data nevyužívá.