Nulový dům


Cílem snižování energetických nároků budov připojených na inženýrské sítě, jako jsou nízkoenergetické, pasivní nebo nulové domy, je redukce množství energií spotřebovaných k zajištění požadovaného uživatelského komfortu. Bez ohledu na jejich cenu.

Součástí ceny většiny centrálně dodávaných energií je vždy fixní složka, známá jako platba za jistič nebo připojení odběrného místa, a i když v ceně některých zatím není, brzy bude, protože je v silách distributorů takovou platbu prosadit. Proto pouhou redukcí množství dodávané energie nikdy nelze adekvátně snížit platbu za její celkovou cenu. Provozovatelé takzvané veřejné nebo sdílené infrastruktury jako lokální monopolisté vždy dokážou přenést náklady na její zřízení, provoz a údržbu na své zákazníky. V zásadě platí, že náklady na tuto sdílenou infrastrukturu se vždy dělí počtem odběrných míst, nikoli množstvím energie, které touto infrastrukturou proteče.

Snížení spotřeby energií samotným koncovým zákazníkem má proto efekt především environmentální, ale ekonomický přínos této redukce bude rozhodně nižší, než očekávaný. A to odhlížíme od geopolitických vlivů a nákladů na provoz mezinárodních rozvodů energií, které činí ceny lokálních vstupů nepředvídatelnými a které se navíc do jednotkových cen tuzemských energií přenášejí prakticky on-line.

Absolutní závislost na veřejné infrastruktuře činí odběratele zranitelnými. Jen málokdo z nás zná někoho, kdo dokáže zajistit provoz svého domu, když přípojkami přestane proudit elektřina, zemní plyn nebo i jen obyčejná pitná voda. Bez elektřiny nelze provozovat kotle a čerpadla nebo odkanalizovat objekty bez klasické gravitační kanalizace s pokročilými pod- nebo přetlakovými systémy. Lze v těchto objektech žít v případě déletrvajícího black-outu?

Plná soběstačnost neboli OffGrid je reakcí na známé, předpokládané, očekávané a jistě i nastalé problémy. Jestliže palivem pro lokální zdroj elektřiny a tepla budou sluneční svit a vítr a lokálně dodávané LPG, CNG, vodík nebo jiná paliva, nepotřebuje vlastník domu plynovou ani elektrickou přípojku. V láhvích s médiem je vždy taková zásoba, aby celý mohl bez omezení uživatelského standardu „přežít“ delší nebo dokonce jakékoli období výpadku centrálních dodávek energií nebo na ně zcela rezignovat.

Promyšlený OffGrid systém řeší i vodu a likvidaci odpadních vod. Kvalitní a s rezervou dimenzované řešení si vždy a všude vystačí s dešťovými srážkami a nepotřebuje veřejnou kanalizaci. A jako bonus přeměňuje veškerý domem a jeho obyvateli produkovaný bioodpad na druhotně využitelný kompost.

Rozhodování tak není, zda pořídit nízkoenergetický, pasivní nebo nulový dům, protože toto poněkud akademické měřítko nakonec pro celkové energetické náklady nemusí v dlouhodobém horizontu nic zásadního znamenat. Systémovou optimální volbou je off-grid dům s racionalizovanou spotřebou energií, třeba i díky konstrukci nízkoenergetického, pasivního nebo nulového domu či jakoukoli jinou.