O nás

Naše vize

Nechceme jen přihlížet růstu cen energií, suchu, znečištění životního prostředí a poslouchat důvody, že jsou tyto trendy nezvratitelné. Možná. Ale my díky inovacím a technologickému pokroku dokážeme i autonomně zajistit energie a přírodní zdroje pro zcela komfortní život. Neuskromňujeme se, přizpůsobujeme se.

Naše mise

Jsme technologická energetická organizace stojící za vývojem a produkcí energetického jádra NyrdenCore pro tvorbu optimálního vnitřního klimatu a dodávky elektřiny, tepla, pitné i užitkové vody, odvod odpadní vody a likvidaci biologického odpadu, s OnGrid připojením na veřejné inženýrské sítě i na ostrovním OffGrid principu bez připojení na ně.

Náš příběh

2 gymnázia, 2 univerzity, 3 vnuci a vnučky a jejich budoucnost před námi, 500 000 m2 skvěle klimatizovaných, větraných, vytápěných, vodou zásobených odkanalizovaných ploch za námi.

A 1 projekt, který se zhroutil pro absenci inženýrských sítí, přestože byly na dosah.

To je cesta ke vzniku autonomního energetického jádra NyrdenCore v kostce.

Kontakt

nycorden z.s.